De radioamateur

Gepubliceerd op 16 feb. 2013 – PI4AMF
In deze film van de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) zoekt men de antwoorden op deze vragen door bij deze zogenaamde zendamateurs langs te gaan.

Wat is een radioamateur ?

Met radioamateurs of zendamateurs (of in officiële terminologie radiozendamateurs) worden in brede zin personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of televisiesignalen.

Hiervoor hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen, waarbij, afhankelijk van het gewenste vergunningsniveau, het kennisniveau met betrekking tot radio-elektronica en regelgeving getoetst wordt.

Een aantal radioamateurs heeft zich binnen Nederland en België – op vrijwillige basis – ter beschikking van de lokale en regionale overheid gesteld om bij diverse calamiteiten als verbindingshulp te fungeren.

Deze radioamateurs zijn verenigd in de Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES), die hiervoor speciaal werd opgericht. In België heet deze groep vrijwilligers B-EARS (Belgian Emergency Amateur Radio Service).

Bron : WikipediA

Hoe radioamateur worden ?

Het inschrijvingsgeld voor de theoretische examens bedraagt € 25,00 (deze kosten worden niet terugbetaald).

Er zijn twee soorten examens :

  • het C-examen voor het behalen van het certificaat en de vergunning (Base)
  • het B-examen voor het behalen van het certificaat en de vergunning (Harec)

C-Examen (Basis)

Het C-examen is bestemd voor beginnelingen op radiocommunicatiegebied. Het examen bestaat uit een praktische en een theoretische proef.

OPGELET !

Om aan het theoretische examen van het BIPT te kunnen deelnemen, moet u een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor de praktische proef, georganiseerd door een door het Instituut erkende vereninging.

B-Examen (Harec)

Het B-examen is bedoeld voor gevorderden op radiocommunicatiegebied.

Voor dat examen is een grondige technische kennis op het gebied van de radiocommunicatie vereist. Het niveau van het examen is te vergelijken met dat van radiotechnicus.

Het Harec-certificaat is erkend in alle landen die lid zijn van de CEPT. Met dit certificaat kan u bij het beoefenen van uw hobby gebruik maken van een groter frequentiegamma en van hogere vermogens.

Voor welk examen wil ik me inschrijven ?

PS. Vooraleer je je inschrijft voor het afleggen van een examen bij het BIPT, kan je best een opleiding/cursus volgen bij door het BIPT erkende vereniging van radioamateurs.

Bron : BIPT-website